Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công ty TNHH Galifa 09/12/2021
3 Phan Thị Minh Diễm 09/12/2021
4 Tạ Thị Hoàng Anh 09/12/2021
5 Nguyễn Hải Long 09/12/2021
6 TRẦN QUỐC HUY 09/12/2021
7 VÕ VĂN HIẾU 09/12/2021
8 Ngô Thị Thu Thu Huyền 09/12/2021
9 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 09/12/2021
10 Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Vinh Đạt 09/12/2021 13/12/2021