Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thảo 03/12/2021
3 Đoàn Thị Huệ 03/12/2021
4 Lâm Thị Huyền Linh 03/12/2021
5 HUỲNH THỊ LẬP 03/12/2021
6 NGUYỄN THỊ THIỆU 03/12/2021
7 Nguyễn Hiếu Nghĩa 03/12/2021
8 Hồ Ánh Nguyệt 03/12/2021
9 Phan Thị Thúy Liễu 03/12/2021
10 Công Ty TNHH MTV Lan Cách Tân 03/12/2021