Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HUỲNH THỊ LẬP 03/12/2021
3 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 03/12/2021
4 Nguyễn Thị Thùy Trang 03/12/2021
5 Trần Văn Tuyến 03/12/2021
6 Vũ Kim Anh 03/12/2021
7 Nguyễn Thị Thu Thủy 03/12/2021
8 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 03/12/2021
9 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 03/12/2021
10 Nguyễn Thị Lan Thanh 03/12/2021 27/12/2021