Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trà Minh Tân 18/05/2022 20/05/2022
3 Công ty TNHH SX TM DV Thiên Hàng 18/05/2022
4 NGUYỄN THỊ THANH LÝ 18/05/2022
5 CHÂU TRỌNG VĂN 18/05/2022
6 Hoàng Thị Thương 18/05/2022
7 Hà Thị Mai 18/05/2022
8 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH THUYÊN 18/05/2022
9 Bùi Xuân Lộc 18/05/2022
10 Nguyen Thi Thanh Tâm 18/05/2022