Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ ÁI LOAN 19/05/2022 24/05/2022
3 NGUYỄN HÙNG MINH 19/05/2022 20/05/2022
4 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 19/05/2022 24/05/2022
5 Phan Thị Bích Thảo (Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Vtfood Sài Gòn) 19/05/2022
6 Công ty TNHH Bao Bì Trí Thiện 19/05/2022
7 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SEALTECH VIETNAM 19/05/2022
8 trần tấn quang 19/05/2022
9 Hoàng Thị Kim Chi 19/05/2022
10 TRẦN VĂN THI 19/05/2022 30/05/2022