Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thị Hồng Gấm 14/05/2021 25/05/2021
2 NGUYỄN THỊ THỤC HÂN - NGUYỄN ANH TUẤN 14/05/2021 28/05/2021
3 Đỗ Văn Thịnh 14/05/2021 17/05/2021
4 TRƯƠNG KIM QUAN 14/05/2021 25/05/2021
5 TRƯƠNG THANH HÀ - TRẦN TẤN KHOA 14/05/2021 28/05/2021
6 ĐOÀN PHẠM NGỌC HUY 14/05/2021 28/05/2021
7 PULLMAN SAIGON CENTRE-DHL 14/05/2021 18/06/2021
8 ĐOÀN THỊ TÚ TRINH 14/05/2021 17/05/2021
9 NGUYỄN THỤY MỘNG HUYỀN 14/05/2021 28/05/2021
10 PULLMAN SAIGON CENTRE-DHL 14/05/2021 18/06/2021