Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN VĂN CHUNG 01/07/2022
3 NGUYỄN THANH PHÚC 01/07/2022
4 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG 01/07/2022
5 LÊ ĐĂNG CÔNG 01/07/2022
6 Lê Thị Mỹ Lệ 01/07/2022
7 phạm hoài linh 01/07/2022
8 NGUYỄN THỊ YẾN PHƯỢNG 01/07/2022
9 Lâm Tiến Đạt 01/07/2022
10 HỒ XUÂN THỊNH 01/07/2022