Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHÙNG NGỌC CƯƠNG 19/01/2022 09/02/2022
3 DƯ VĂN THƯỜNG 19/01/2022
4 NGUYỄN THỊ YẾN THU 19/01/2022
5 Hồng Thị Phương Thảo 19/01/2022
6 NGUYỄN THỊ KIM MAI 19/01/2022
7 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 19/01/2022
8 NGUYỄN KIM LONG 19/01/2022 20/01/2022
9 LÊ THỊ THANH NGA 19/01/2022 10/02/2022
10 TRẦN PHƯỢNG TƯỜNG VINH 19/01/2022 09/02/2022