Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Kiều Thúy Ngọc 08/12/2021 22/12/2021
3 Phạm Thị Hồng Hà 08/12/2021
4 Nguyễn Thị Loan 08/12/2021
5 NGÔ VĂN MẪN 08/12/2021
6 nguyễn thị anh thư 08/12/2021
7 Trần Hữu Hiệp 08/12/2021
8 Huỳnh Vàng 08/12/2021
9 NGUYỄN THỊ THÙY DUYÊN 08/12/2021
10 Công ty Cổ phần Hưng Phú Invest 08/12/2021 06/01/2022