Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐỖ THỊ KIM TUYẾN 03/12/2021
3 CÔNG TY TNHH THIỆN TÂM THÀNH 03/12/2021
4 Nguyễn Thị Diễm Hương 03/12/2021
5 Ngô Thảo Sang 03/12/2021
6 Đồng Văn Ban 03/12/2021
7 Lê Thị Thanh Nhàn 03/12/2021
8 Phạm Như Thành 03/12/2021
9 Hoàng Thúy Phượng 03/12/2021
10 TRƯƠNG THỊ THỦY TIÊN 03/12/2021