Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM NGỌC QUANG 18/10/2019
2 Chắng Đức An 18/10/2019
3 Lê Kim Ngân 18/10/2019
4 Chắng Đức An 18/10/2019
5 Trần Nguyên 18/10/2019
6 HUỲNH THỊ LỆ XUÂN 18/10/2019
7 Trần Nguyên 18/10/2019
8 Nguyễn Thị Phương Thảo 18/10/2019
9 Chắng Đức An 18/10/2019
10 Trần Nguyên 18/10/2019