Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ TRẦN HOÀI NAM 25/01/2021
2 Nguyễn Thị Bích Hường 25/01/2021
3 PHẠM ĐĂNG NHÂN 25/01/2021
4 NGUYỄN QUỐC HÙNG-NGUYỄN HỮU ANH ĐÀO 25/01/2021 02/02/2021
5 CHÂU GIA TUẤN 25/01/2021
6 CÔNG TY TNHH SM GOURMET VIỆT NAM 25/01/2021
7 HUỲNH NGỌC CƯƠNG 25/01/2021
8 Lê Thanh Hà 25/01/2021 30/01/2021
9 BÙI THỊ THU THỦY 25/01/2021 28/01/2021
10 Lê Thanh Hà 25/01/2021 30/01/2021