Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 0933277237 18/05/2022 23/05/2022
3 LÊ CAO CƯỜNG 18/05/2022
4 TRÀN THỊ KIM NÔI 18/05/2022
5 Tạ Thị Diễm Mi 18/05/2022 31/05/2022
6 Bùi Thị Bích Hà 18/05/2022
7 Hứa Truyền Thúy 18/05/2022
8 Đỗ Thị Tuyết Hồng 18/05/2022
9 NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO 18/05/2022
10 HỒ THỊ NGỌC SƯƠNG 18/05/2022