Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 BÙI NHƯ PHƯƠNG 19/08/2022
3 Trần Tất Thắng 19/08/2022
4 Lê Thành Minh 19/08/2022
5 Huỳnh Thị Thanh Thủy 19/08/2022
6 NGUYỄN PHƯỚC VĨNH HƯNG - TRƯƠNG THỊ E 19/08/2022
7 NGUYỄN THỊ ẢNH 19/08/2022
8 Nguyễn Thị Thanh Huyền 19/08/2022
9 Đồng Viết Hoàng Phương 19/08/2022
10 Đồng Viết Hoàng Phương 19/08/2022