Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHÙNG QUÂN KHANH 15/04/2021
2 VŨ THỊ THU HIỀN 15/04/2021
3 NGUYỄN THỊ CẨM 15/04/2021
4 Lưu Xuân Paul 15/04/2021 19/04/2021
5 NGUYỄN MINH PHÁT 15/04/2021 20/04/2021
6 TRỊNH VĂN NINH 15/04/2021 16/04/2021
7 NGUYỄN THANH HÙNG 00700 15/04/2021 16/04/2021
8 NGUYỄN MINH SƠN 15/04/2021 16/04/2021
9 TRẦN VIỆT DŨNG - ĐẠI DIỆN TRẦN VĂN ĐỨC 15/04/2021 04/05/2021
10 NGUYỄN HOÀNG SƠN 15/04/2021 04/05/2021