Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYEN HONG THAO HIEU 28/02/2021
2 PHẠM HỒNG NHUNG 27/02/2021
3 NGUYỄN NGỌC HOÀI 27/02/2021
4 Hồ Văn Trọng 27/02/2021
5 Phan Thanh Sơn 27/02/2021
6 Trần Ngọc Tường Vi 27/02/2021
7 BÙI ĐỨC THỊNH 27/02/2021
8 Trần Thị Hằng 27/02/2021
9 Trần Thị Hằng 27/02/2021
10 Nguyễn Đức Trí 27/02/2021