Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN PHẠM DUY 09/12/2021
3 NGUYỄN THỊ ANH THƠ 09/12/2021
4 NGUYỄN PHẠM DUY 09/12/2021
5 NGUYỄN BÁ TRUNG-NGUYỄN THỊ HÀ 09/12/2021 23/12/2021
6 PHAN KHÁNH LINH 09/12/2021
7 TRẦN ĐỨC DŨNG -0989001949 09/12/2021 10/12/2021
8 Lý Mộng Thu 09/12/2021
9 Trần Mỹ Đan 09/12/2021
10 Trinh Kieu Hanh 09/12/2021