Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THANH HÀO 01/12/2021 29/12/2021
3 LÊ NGUYỄN HOÀNG LINH 30/11/2021
4 VŨ THU HƯƠNG 30/11/2021
5 ĐẶNG THU HẰNG 30/11/2021
6 NGUYỄN XUÂN THẮNG 30/11/2021
7 lê nguyễn trung kiên 30/11/2021
8 Trần Thị Lan Vi 30/11/2021
9 Phan Thị Thu Hằng 30/11/2021
10 CÔNG TY TNHH TMB VIETNAM 30/11/2021