Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐẶNG THÁI GIANG 04/12/2021
3 Huynh Viet Thanh 04/12/2021
4 Nguyễn Thị Kim Phượng 04/12/2021
5 ĐẶNG THÁI GIANG 04/12/2021
6 VŨ THỊ VINH 04/12/2021
7 VŨ THỊ VINH 04/12/2021
8 Ngô Thị Tâm 04/12/2021
9 Nguyễn Mai Thượng Uyển 04/12/2021
10 ĐẶNG THÁI GIANG 04/12/2021