Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 BẠCH TUYẾT YẾN NHI 05/08/2021
2 ĐOÀN NGUYỄN NHƯ Ý 05/08/2021
3 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 05/08/2021
4 LÊ ANH HOÀNG 05/08/2021
5 VĂN THỊ DIỄM PHÚC 05/08/2021
6 ĐINH THỊ TRANG 05/08/2021
7 Bùi Thị Hương Trà 05/08/2021
8 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 05/08/2021
9 NGUYỄN THỊ TRANG 05/08/2021
10 NGUYỄN THỊ GIẢNG 05/08/2021