Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 La Văn Tốt 21/06/2021
2 Nguyễn Duy Khanh 21/06/2021
3 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ XÂY DỰNG HOÀNG NAM 21/06/2021
4 NGUYỄN THỊ THU TRANG 21/06/2021 23/06/2021
5 NGUYỄN THỊ THANH SƯƠNG 21/06/2021
6 Trần Thị Mai Hương 21/06/2021
7 LÊ THỊ YẾN 21/06/2021 01/07/2021
8 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 21/06/2021
9 LÊ THỊ YẾN 21/06/2021 13/07/2021
10 VÕ THỊ PHONG LAN 21/06/2021