Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trân Đình Khiêm 04/07/2020 05/08/2020
2 ĐÀO ĐỨC HUẤN 04/07/2020
3 Nguyễn Minh Trung 04/07/2020
4 nguyen thanh nhân 04/07/2020
5 CAO THANH HOÀNG 04/07/2020 20/07/2020
6 NGUYỄN TUẤN ĐẠT 04/07/2020 06/07/2020
7 HỒ THỊ ÁNH TUYẾT 04/07/2020 13/07/2020
8 NGUYỄN THANH HẢI 04/07/2020 20/07/2020
9 NGUYỄN ĐỊNH LĨNH - NGUYỄN THỊ ANH THƯ 04/07/2020 20/07/2020
10 NGUYỄN VĂN VÂN; NGUYỄN THỊ VINH (XÓA THẾ CHẤP) 04/07/2020 06/07/2020