Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂM 17/04/2021
2 LÊ HOÀNG KHOA 17/04/2021
3 NGUYỄN HOÀNG DUY LINH 17/04/2021
4 PHAN THỊ THÚY HẰNG 17/04/2021
5 PHAN THỊ THÚY HẰNG 17/04/2021
6 PHAN THỊ THÚY HẰNG 17/04/2021
7 NGUYỄN THÀNH NHƠN 17/04/2021
8 LÊ ANH HOÀNG 17/04/2021 28/04/2021
9 Đoàn Lê Thị Kim Cương 17/04/2021 28/04/2021
10 Đỗ Thu Lệ 17/04/2021 28/04/2021