Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Tất Thắng 07/10/2022
3 Trần Thị Mỹ Hạnh 07/10/2022
4 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHA 07/10/2022
5 NGUYỄN THỊ KIM OANH 07/10/2022
6 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHA 07/10/2022
7 t 07/10/2022
8 Dương Trung Nghĩa 07/10/2022
9 San Đa 07/10/2022
10 NGUYỄN THỊ KIM TRUNG 07/10/2022