Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 THAI THI KIM QUY 20/10/2021
2 Trần Thị Ngọc Thanh 20/10/2021
3 Nguyễn Trung Thành 20/10/2021
4 THAI THI KIM QUY 20/10/2021
5 Nguyễn Thành Nhân 20/10/2021
6 ĐỖ MINH HẠ 20/10/2021
7 DƯƠNG VĂN TUYỀN 20/10/2021
8 THAI THI KIM QUY 20/10/2021
9 LÊ NGỌC DIỄM 20/10/2021
10 Nguyễn Ngọc Thảo Hiền 20/10/2021 25/10/2021