Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VĂN THỊ DIỄM PHÚC 22/10/2021
3 PHẠM THỊ NGỌC NGA 22/10/2021
4 CAO XUÂN VIỆT 22/10/2021 27/10/2021
5 NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU 22/10/2021 27/10/2021
6 Phạm Văn Hiền 22/10/2021
7 PHAN THỊ CHANH 22/10/2021 27/10/2021
8 TRẦN NGỌC VIỆT 22/10/2021 27/10/2021
9 LÊ NGUYỄN TƯỜNG VI 22/10/2021 27/10/2021
10 LÊ TRƯỜNG VŨ 22/10/2021