Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Châu Thi 03/12/2021
3 Võ Thị Thanh Hương 03/12/2021
4 Đoàn Thị Huệ 03/12/2021
5 CÔNG TY TNHH CHINH TRẦN 03/12/2021
6 Nguyễn Thị Oanh 03/12/2021
7 Nguyễn Thị Thùy Dung 03/12/2021
8 Cao Thị Nguyệt 03/12/2021
9 Lê Thị Ngọc Huyền 03/12/2021
10 TRẦN THỊ THẢO 03/12/2021