Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thùy Linh 03/12/2021
3 Nguyễn Thị Tường Vi 03/12/2021
4 VĂN THỊ ANH PHI 03/12/2021
5 Huỳnh Quốc Nam 03/12/2021
6 Lương Quốc Anh 03/12/2021
7 LÊ HUỲNH NHƯ NGỌC 03/12/2021
8 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SEMOFOOD 03/12/2021
9 Nguyễn Thùy Linh 03/12/2021
10 CTY TNHH DU LỊCH THIÊN THANH 03/12/2021