Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Cao Kỷ Cương 26/05/2022
3 Công ty TNHH MTV May Mặc Quốc Khang 26/05/2022
4 Nguyễn Thị Kim Hoa 26/05/2022
5 VŨ THẮNG 26/05/2022
6 Nguyễn Thị Rơi 26/05/2022
7 NGUYỄN THỊ TƯỜNG LAM 26/05/2022
8 Võ Thành Nhân 26/05/2022
9 Nguyễn Thị Rơi 26/05/2022
10 Hồ Thanh Hoàng Phương 26/05/2022