Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hoàng Thị Thúy Nhung 18/05/2022 27/05/2022
3 Đào Vũ Hải Bình 18/05/2022
4 Đinh Thị Thanh Huế 18/05/2022
5 NGUYỄN TRẦN KHÁNH NGÂN 18/05/2022
6 Phan Thị Thanh loan 18/05/2022 20/05/2022
7 LÊ TÂM HOÀN ANH 18/05/2022 27/05/2022
8 Lê Thanh Nam (bưu điện) 18/05/2022 23/05/2022
9 trần tấn quang 18/05/2022 27/05/2022
10 HUỲNH NGỌC THÙY 18/05/2022 23/05/2022