Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Japan Airlines Co., Ltd. 28/01/2022 14/02/2022
3 BƯU ĐIỆN - DƯƠNG THỊ MAI HOA 28/01/2022 07/03/2022
4 BƯU ĐIỆN - DƯƠNG THỊ MAI HOA 28/01/2022 07/03/2022
5 BƯU ĐIỆN - DƯƠNG THỊ MAI HOA 28/01/2022 07/03/2022
6 Dương Thị Mai Hoa (bưu điện) 28/01/2022 07/03/2022
7 LA THỊ KIM THƠ 28/01/2022
8 Dương Thị Mai Hoa (bưu điện) 28/01/2022 04/03/2022
9 Đỗ Phương Anh 28/01/2022
10 Dương Thị Mai Hoa (bưu điện) 28/01/2022 04/03/2022