Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN ĐÌNH HUY 05/07/2022
3 CAO MINH QUYỀN 05/07/2022
4 Mai Thị Mỹ Thủy 05/07/2022
5 Phan Phước Nguyên 05/07/2022
6 TRẦN VĂN THI 05/07/2022
7 Dương Văn Thuận 05/07/2022
8 NGUYỄN THỊ MẾN 05/07/2022
9 trần ngọc dương 05/07/2022
10 VƯƠNG QUỐC VINH 05/07/2022