Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 20/08/2022
3 NGUYỄN THỊ HỒNG LAN 20/08/2022
4 VŨ DUY HƯNG 20/08/2022
5 LÊ HOÀNG TRUNG 20/08/2022
6 LÂM TIỂU PHỤNG 20/08/2022
7 BÙI THU HUYỀN 20/08/2022
8 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 20/08/2022
9 Nguyễn Anh Tuấn 20/08/2022
10 NGUYỄN VĨNH PHÁT 20/08/2022