Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHAN VĂN TOÀN 23/07/2019
2 HÀ MỸ PHỤNG 23/07/2019
3 NGUYỄN THỊ THỰC 23/07/2019 26/07/2019
4 NGUYỄN VĂN SƠN 23/07/2019 26/07/2019
5 Nguyễn Văn Hải 23/07/2019
6 LÊ THẾ ANH 23/07/2019 13/08/2019
7 Lê Hoàng Dung 23/07/2019
8 PHAN DUY TRƯỜNG SINH -ĐT: 0903049093 23/07/2019 02/08/2019
9 NGUYỄN MINH TRIỀU 23/07/2019 26/07/2019
10 NGUYỄN THỊ TỐ HOA 23/07/2019 26/07/2019