Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Ngọc Duyên 26/01/2021
2 VÕ THỊ NGỌC YÊN 26/01/2021
3 PHẠM MINH TIÊN 26/01/2021
4 Ngô Hoàng Thiện Hữu 26/01/2021 01/02/2021
5 NGUYỄN PHI HÙNG 26/01/2021 03/02/2021
6 HUỲNH TRUNG MINH - HỒNG THỊ THU HOÀNG 26/01/2021 17/02/2021
7 LÊ THANH TÂM 26/01/2021 03/02/2021
8 HỒ HOÀNG TRƯỜNG 26/01/2021 04/02/2021
9 HỨA MINH ĐẠT 26/01/2021 27/01/2021
10 NGUYỄN PHI HÙNG 26/01/2021 03/02/2021