Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN VĂN ĐẦY 16/08/2022
3 Dương Vĩnh Huy 16/08/2022
4 Trần Nguyễn Minh Nguyên 16/08/2022
5 NGUYỄN CÔNG PHÓ 16/08/2022
6 ĐOÀN THỊ THÙY TRANG 16/08/2022
7 TRƯƠNG THÚY HẰNG 16/08/2022
8 Dương Vĩnh Huy 16/08/2022
9 Lương Quốc Anh 16/08/2022
10 PHAN PHONG PHÚ 16/08/2022