Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN THÀNH 19/07/2019 22/07/2019
2 PHẠM THỊ Ý 19/07/2019
3 PHẠM THỊ Ý 19/07/2019
4 Nguyễn Khanh Khanh 19/07/2019
5 NGÔ VĂN CHANH 19/07/2019
6 NGÔ VĂN CHANH 19/07/2019
7 VÕ MINH THẢO 19/07/2019 24/07/2019
8 NGÔ VĂN CHANH 19/07/2019
9 TRẦN ĐÌNH CƯƠNG 19/07/2019
10 ĐỖ THỊ TỐ TÂM 19/07/2019 24/07/2019