Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN SĨ THANH 20/01/2022 21/01/2022
3 Nguyễn Tiến Thăng 20/01/2022
4 Nguyễn Tiến Thăng 20/01/2022
5 Nguyễn Mạnh Dương 20/01/2022
6 Nguyễn Tiến Thăng 20/01/2022
7 Trang Phượng hằng 20/01/2022 31/01/2022
8 Đào Thị Nhã Khuyên 20/01/2022
9 PHAN THANH DŨNG, HUỲNH THỊ THU HỒNG 20/01/2022 03/03/2022
10 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HUỲNH PHÁT (Đ/d: Mai Thị Thanh Huyền) 20/01/2022 24/02/2022