Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lưu Thúy Kiều 22/10/2020
2 Lê THỤY NGỌC HUỆ 22/10/2020
3 LÊ THỊ SÁU 22/10/2020
4 TRẦN VĂN TÁM 22/10/2020
5 HÀ NGỌC THANH CHÂU 22/10/2020 23/10/2020
6 LÊ BÁ TƯỞNG - LÊ THỊ DUNG 22/10/2020 23/10/2020
7 NGUYỄN THỊ KIM HOA 22/10/2020 05/11/2020
8 PHẠM HỒNG THÁI 22/10/2020 26/10/2020
9 NGÔ MẠNH HÙNG 22/10/2020 23/10/2020
10 NGUYỄN THANH TIẾP, NGUYỄN THỊ LIỄU - HOÀNG THỊ THANH TÂM 22/10/2020 05/11/2020