Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Như Quỳnh 26/10/2021
3 TRƯƠNG MINH HÙNG 26/10/2021
4 Đặng Bình Minh 26/10/2021 29/10/2021
5 VŨ THỊ THANH THÚY 26/10/2021 29/10/2021
6 Nguyễn Văn Sỹ 26/10/2021
7 LÊ TRƯỜNG VŨ 26/10/2021
8 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 26/10/2021 02/11/2021
9 Nguyễn Văn Sỹ 26/10/2021
10 PHẠM THỊ RIÊNG 26/10/2021 27/10/2021