Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HỒ MAI PHƯƠNG 27/05/2022
3 Công ty TNHH Kỹ Thuật Sao Việt 27/05/2022
4 CÔNG TY TNHH SEN ĐẠI DƯƠNG 27/05/2022
5 Nguyễn Thị Minh Hà 27/05/2022
6 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 27/05/2022
7 TRƯỜNG THCS - THPT NAM VIỆT 27/05/2022
8 Lê Vũ Kim Yến 27/05/2022
9 Lê Vũ Kim Yến 27/05/2022
10 LÊ TRẦN AN THANH 27/05/2022 01/06/2022