Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 20/01/2022
3 LƯƠNG THẾ CƯỜNG 20/01/2022
4 Lâm Kim Thu 20/01/2022
5 HUỲNH THỊ THANH VÂN 20/01/2022
6 Dinh Thi Xuan Huong 20/01/2022
7 NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH 20/01/2022
8 Vương Khắc Anh Vũ 20/01/2022 11/02/2022
9 Đồng Viết Hoàng Phương 20/01/2022 07/02/2022
10 LÊ THÀNH ĐẠT 20/01/2022 07/02/2022