Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐỒNG VIẾT HOÀNG PHƯƠNG 22/01/2021
2 NGÔ MINH HOÀNG 22/01/2021
3 HUỲNH NGỌC THANH TÂM 22/01/2021
4 LÊ VĂN TIẾN 22/01/2021
5 NGUYỄN VĂN KHẢI 22/01/2021 25/01/2021
6 NGUYỄN VĂN KHẢI 22/01/2021 25/01/2021
7 LIÊU HÒA THÀNH(0938723768 22/01/2021 05/02/2021
8 NGUYỄN RIN 22/01/2021
9 LÂM QUỐC HUY 22/01/2021 05/02/2021
10 NGUYỄN TRUNG KIÊN 22/01/2021 25/01/2021