Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN VĂN THI 28/07/2021
2 TRẦN VĂN HOÀNG 28/07/2021
3 Dương Khuê Tú 28/07/2021
4 VÕ THỊ TRÚC LY 28/07/2021 06/08/2021
5 ĐINH THỊ THÙY LINH 28/07/2021
6 hồ vũ bảo huy 28/07/2021
7 Nguyễn Thị Thu Trang 28/07/2021 06/08/2021
8 ĐẶNG CHÍ TRUNG 28/07/2021 02/08/2021
9 Bưu điện (Phạm Đình Đạo) 28/07/2021 25/08/2021
10 Lê Thị Thu 28/07/2021 02/08/2021