Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN DUY QUYỀN 30/06/2022
3 Huỳnh Mỹ Linh 30/06/2022
4 Huỳnh Mỹ Linh 30/06/2022
5 Đoàn Thị Minh Viên 30/06/2022
6 Trần Hữu Hiệp 30/06/2022
7 Huỳnh thị hồng ân 30/06/2022
8 TRIỆU HẠNH PHẤN 30/06/2022
9 ĐÀO THỊ THÚY HẰNG 30/06/2022
10 LÊ THỊ LINH 30/06/2022