Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Đức Tùng 19/01/2022 12/02/2022
3 PHẠM THỊ BÍCH VIỆT 19/01/2022
4 Nguyễn Hữu Lộc 19/01/2022 24/01/2022
5 Bùi Thị Thùy Dung 19/01/2022
6 NGUYỄN THỊ YẾN 19/01/2022 20/01/2022
7 HUỲNH THỊ XUÂN HIẾU 19/01/2022 12/02/2022
8 TRẦN ĐÌNH CƯƠNG 19/01/2022 24/01/2022
9 NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN 19/01/2022
10 Phạm Phương Hồng Ngân 19/01/2022 20/01/2022