Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ GIA CÔNG DŨNG XÍU 06/12/2021
3 Nguyễn Thị Mai Anh 06/12/2021
4 Ngô Thị Thu Cúc 06/12/2021
5 Lê Thị Trâm 06/12/2021
6 Châu Thị Huệ 06/12/2021
7 Trần Thị Loan 06/12/2021
8 NGUYỄN NGỌC MAI THI 06/12/2021
9 NGUYỄN THỊ HẠNH LIÊN 06/12/2021
10 NGUYỄN THỊ HẰNG 06/12/2021