Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Abisado teresita 10/04/2021
2 Abisado teresita 10/04/2021
3 Abisado teresita 10/04/2021
4 ĐỖ THỊ BÉ BA 10/04/2021
5 HÀ NGỌC MAI VY 10/04/2021
6 MOHAMMAD SALIÊM 10/04/2021
7 TRẦN HUY PHÁT 10/04/2021
8 VŨ THỊ HỒNG DUNG 10/04/2021
9 LÊ THẾ THẮNG 10/04/2021
10 NGUYỄN LƯU DUY PHONG 10/04/2021