Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ THU LƯỢNG 23/05/2022
3 Nguyen Thi Thuy 23/05/2022
4 LÊ THANH MINH 23/05/2022
5 nguyễn thị rơi 23/05/2022
6 Võ Thị Thanh Thủy 23/05/2022
7 Công ty TNHH Đầu tư XD Công Trình Tân Thịnh 23/05/2022
8 Nguyen Thi Thuy 23/05/2022
9 Nguyen Thi Thuy 23/05/2022
10 Trường Mầm Non Chiếc Lá Nhỏ 23/05/2022