Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN QUỐC HUY 30/11/2021
3 Tăng Hứa Thanh Cần 30/11/2021
4 Lê Hồng Phúc 30/11/2021
5 TIÊU TUYẾT DI 30/11/2021
6 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 30/11/2021
7 Trương Đỗ Thanh Ngân 30/11/2021
8 Nguyễn Thế Cường 30/11/2021
9 NGUYỄN HUY HÙNG - 0938799487 30/11/2021 14/12/2021
10 TRƯƠNG ĐÌNH HƯNG 30/11/2021 03/12/2021