Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ TRỌNG 19/05/2022
3 NGUYỄN THỊ NHUNG 19/05/2022
4 TRẦN VĂN THI 19/05/2022
5 Nguyễn Trung Thành - Nguyễn Thị Thanh Thúy 19/05/2022 03/06/2022
6 DƯƠNG HỮU MÙI 19/05/2022 02/06/2022
7 PHẠM VĂN SANG 19/05/2022
8 NGUYỄN ĐĂNG PHÚ 19/05/2022 09/06/2022
9 LẠI THỊ KIM THANH 19/05/2022 02/06/2022
10 TRẦN KHẮC TIỆP 19/05/2022 02/06/2022