Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN VĂN THUẬT 23/07/2019
2 HỒ THỊ THỦY TIÊN 23/07/2019
3 DƯƠNG THỊ TUYẾT XUÂN 23/07/2019
4 LÊ VĂN DŨNG 23/07/2019
5 Trần Tiến Hùng 23/07/2019 26/07/2019
6 NGUYỄN HỮU PHÚ 23/07/2019
7 PHẠM QUANG HẢO 23/07/2019 13/08/2019
8 Hoàng Cao Cường 23/07/2019
9 PHẠM ANH TÀI 23/07/2019
10 Nguyễn Thị Hà Phương 23/07/2019 01/08/2019