Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 KIM THỊ HẰNG NGA 18/01/2022
3 Nguyễn Thị Minh Hiếu 18/01/2022
4 LÊ THỊ KIỀU 18/01/2022 21/01/2022
5 ĐẶNG QUANG LIÊM 18/01/2022
6 TRẦN THỊ GIANG 18/01/2022 08/02/2022
7 LÊ TUẤN 18/01/2022 19/01/2022
8 Phạm Thị Bích Phượng 18/01/2022 25/01/2022
9 DƯƠNG THỊ LỆ THÚY 18/01/2022 19/01/2022
10 NGUYỄN THỊ NGỌC 18/01/2022 08/02/2022